"טלביה - ירושלים"

פריט: #A21
צבעי מים על נייר
1988

רישום צבעי מים שלי משנות השבעים שנעשה ברחוב דור דור ודורשיו בשכ’ טלביה על גבול המושבה גרמנית .

לפרטים נוספים, פנו אלי.